Anor i Stockholms skärgård

1280px-Värmdö_kyrka,_november
Värmdö kyrka Foto: Wikipedia

Vattnet har länge varit den viktigaste transportvägen i Stockholms skärgård. På Djurö fanns en stor ankringshamn för flottan under Vasatid och kungen bestämde under 1500 – talet att Sveriges kustbönder skulle avlöna styrmän – lotsar, som hade till uppgift att guida de fartyg som framfördes i de ofta svårframkomliga passagerna inomskärs. År 1667 infördes lotstvång, vilket innebar att utländska sjöfarare var tvungna att anlita och betala lotsar för att få segla i svenska vatten.

Sundet mellan Stavsnäs och Djurö var under stormaktstiden en viktig seglingsled in till Stockholm. Under 1700- talet var Stavsnäs ett litet skärgårdssamhälle med fiskarbönder, människor som levde av både fiske och jordbruk, och som väl kände till alla de farliga grund som fanns i de omgivande vattnen. Från högt belägna lotstorn/lotsutkik övervakade man det vattenområde som man ansvarade för. Lotsyrket gick förr i tiden ofta i arv från far till son.

Lotsutkiken,_Sandhamn
Från höga lotsutkik övervakar lotsarna vattnet som de ansvarar för. Foto: Wikipedia

Min fm fm ff, Johan Lundqvist, föddes 1750, i Stavsnäs, Värmdö och kom att arbeta som lots och bonde liksom sin far. Johan började sin yrkesbana som lotsdräng och fick efter lång och trogen tjänst hederstiteln mästerlots, vilket innebar högre lön och möjlighet att lotsa större fartyg. Dödboken för år 1824 berättar att Johan avled utomhus, mitt i den kalla vintern: ”Död den 12 dec under bar himmel på Löknäs Långdel. War lots och bodde på Stafnäs”.

1280px-Stavsnäs_by
Lotsen Johan Lundqvist dog under bar himmel i Stavsnäs, vintern 1824. Bild: Stavsnäs, Värmdö. Wikipedia

Här finns mina anor från Stockholms skärgård.